Πάτρα – Τ.Α.Κ. Επιβατηγά

Πάτρα – Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας – Επιβατηγά

Κλείστε online ραντεβού με το τμήμα, επιλέγοντας την ημερομηνία και την ώρα

και συμπληρώνοντας τα στοιχεία παρακάτω.

Τα πεδία με  αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Επιλέξτε μία από τις υποδοχές παρακάτω.

Θ3-ΕΙΧ-ΔΙΚ / ΠΟΛΙΤΕΣ αποκλειστικά για πολίτες.

Θ4-ΕΙΧ-ΔΙΚ / ΠΟΛΙΤΕΣ αποκλειστικά για πολίτες.

Θ5-ΕΙΧ-ΔΙΚ / ΕΜΠΟΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ αποκλειστικά για εμπόρους – αντιπροσώπους.

(⚠ Προσοχή!!! στη Θ5 μόνο με παραστατικό πώλησης)