Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης (Πάτρα Τ.Α.Ο.)

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία παρακάτω, προκειμένου να υποβάλετε online αίτηση, για χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την άδεια οδήγησης.

Μπορείτε να παραλάβετε αυτοπροσώπως τη βεβαίωση που ζητήσατε από την Υπηρεσία μας, μετά από 5 εργάσιμες ημέρες, προσκομίζοντας την ταυτότητά σας.

Ημέρες και ώρες παραλαβής: καθημερινά εκτός Τετάρτης 12:00 – 14:00.


Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (Πάτρα Τ.Α.Ο.)
Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.