Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης – Κ.Τ.Ε.Ο.

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία παρακάτω, προκειμένου να υποβάλετε online αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για το όχημά σας.

Μπορείτε να παραλάβετε αυτοπροσώπως τη βεβαίωση που ζητήσατε από την Υπηρεσία μας, μετά από 5 εργάσιμες ημέρες, προσκομίζοντας την ταυτότητά σας.

Ημέρες και ώρες παραλαβής: καθημερινά 08:00 – 13:30.


Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (Κ.Τ.Ε.Ο. Πάτρας)
Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
Γράμματα και αριθμοί