Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης (Αίγιο Τ.Α.Ο.)

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία παρακάτω, προκειμένου να υποβάλετε online αίτηση, για χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την άδεια οδήγησης.

Μπορείτε να παραλάβετε αυτοπροσώπως τη βεβαίωση που ζητήσατε από την Υπηρεσία μας, μετά από 5 εργάσιμες ημέρες, προσκομίζοντας την ταυτότητά σας.

Ημέρες και ώρες παραλαβής: καθημερινά εκτός Τρίτης 12:00 – 14:00.


Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (Αίγιο Τ.Α.Ο.)
Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.